Top Menu

Archive | baby

Emotionele veiligheid en welbevinden

Emotionele veiligheidDoel : Begrijpen van de échte basisnoden van elk kind (en begeleider/ouder ?!) – en wat je rol daarbij kan zijn.

Inhoud : Er bestaan eindeloos veel theorieën over goed opvoeden, veiligheid bieden en welbevinden bij kinderen. Soms is het niet eenvoudig om te kiezen welke theorie je als team of begeleider wil volgen.
Deze workshop biedt een zeer eenvoudig kader waarmee je je eigen dagdagelijkse praktijk onder de loep kan nemen.

We vertrekken vanuit een eenvoudig voorbeeld uit de dierenwereld om te komen wat een kind echt nodig heeft. We denken samen na hoe we als begeleider of ouder kunnen inspelen op deze noden.

Bovendien staan we als extraatje ook in op onze eigen basisnoden – hoe is het daarmee gesteld ?!

Duur : een halve tot een hele dag

Nodig : een leslokaal met tafels en stoelen

Babymassage en tactiele spelletjes

baby-massageDoel : Babymassage technieken en spelletjes verkennen waarbij kinderen het eigen lichaam sterk ervaren op een emotioneel veilige manier.

Inhoud : Aanleren van babymassage technieken, lichamelijke aanrakingsspelletjes, rustige bewegingsspelletjes… Via het inoefenen van deze technieken en spelletjes ontdekken we hoe rustgevend en verbindend deze kunnen zijn, zowel voor het kind als voor jezelf. Wanneer je daarnaast goed inspeelt op de tekenen die het kind zelf aangeeft – “hé dàt vond ik leuk – en dàt nou minder…” houden we het ook veilig. We oefenen in het opvangen van deze signalen, en interpreteren ze correct.

Duur : een halve dag

Nodig : een leslokaal met tafels en stoelen

Lichaamsbeleving en seksualiteit bij kinderen

Lichaamsbeweging-SeksualiteitDoel : Grensbewakend omgaan met lichaamsbeweging en seksualiteit bij kinderen

Inhoud : Uiteraard zorg je voor bewegingsstimulering in je omgang met kinderen. Bewegen is goed, en nodig. Via spelletjes of sport, zolang ze maar bewegen ! Maar wat doe je als je merkt dat de beweging leidt tot onverwachte neveneffecten ? Hoe ga je daar correct mee om ? Hoe kan je bijsturen zonder de kinderen te onderbreken in hun natuurlijke ontdekkingstochten van hun eigen lichaamsbeleving ? Hoe bewaak je de grenzen voor elk kind individueel ? Het is een evenwichtsoefening over wat goed is, en wat grensoverschrijdend wordt. We bespreken het thema vrijuit, en komen tot praktische inzichten over hoe ermee om te gaan – per leeftijdsgroep.

Duur : een halve dag

Nodig : een leslokaal met tafels en stoelen

Lichaamstaal

lichaamstaalDoel : zich bewust worden van je eigen lichaamstaal en de invloed ervan op je communicatie

Inhoud : Van dieren weten we dat ze vooral praten met elkaar via hun lichaamstaal. Maar met mensen is dat net zo ! Alleen beseffen we dat niet altijd. Je lichaamstaal zegt soms véél meer over je ware gedachten, dan je zelf zou vermoeden. En als je lichaamstaal niet overeenstemt met je woorden … dan ontstaan er misverstanden. Deze vorming is erop gericht om onze lichaamstaal te leren kennen. Wat zegt je lichaam het vaakst ? Hoe doe je dat dan ? Hoe interpreteren de anderen jouw lichaamstaal ? Bij wie voel je je comfortabel ? Waarom is dat dan, en hoe zie je dat ? Hoe kan je je lichaamstaal bewust gebruiken om je communicatie te bevorderen ? En vooral natuurlijk ook … hoe beïnvloed jouw lichaamstaal je positie, rol en de sfeer ten opzichte van de groep kinderen waarmee je werkt. Thuis, op school, in de kinderopvang … ? Via theorie en veel praktijk verwerf je deze dag heel wat kennis over jezelf – maar ook over wat anderen je vertellen via hun lichaam !

Duur : een volledige dag

Nodig : een leslokaal met stoelen, en voldoende ruimte om in te bewegen.

“We hebben een moeilijk kind”

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-portrait-little-angry-girl-home-image30561635Een vaak gehoorde uitlating. Terecht of onterecht ? Hoe professioneel reageren ? Samen gaan we op zoektocht naar positieve benaderingen.

Doel:
Inzicht verwerven in verschillende soorten moeilijk gedrag.
Inzicht verwerven in mogelijke oorzaken van moeilijk gedrag.
Een zicht krijgen op je eigen manier van reageren op moeilijk gedrag.
Technieken aanleren om gepast te reageren op moeilijk gedrag van kinderen.

Inhoud:
Sommige kinderen hebben het moeilijk met regels en grenzen. Hoe breng je die het
beste aan en wat als die grenzen en regels overtreden worden? Wat is moeilijk gedrag
en wanneer spreken we van moeilijk gedrag? We gaan in op specifiek moeilijk gedrag:
koppigheid, agressie, pesten, liegen en drukke kinderen en kijken hoe we als team
met deze kinderen kunnen omgaan.

Duur:
Een avondsessie van 3u.

Nodig:
Leslokaal met stoelen.

Materiaal:
Voorzien door de lesgever.

Voeding tot 3 jaar

VoedingDoel : Algemene voeding van kinderen tot 3 jaar bekijken.

Inhoud : Per leeftijdsgroep bespreken we de algemene voeding. We maken een volledige weekplanning en geven tips in verband met variatie in de voeding. Aandacht gaat daarbij uit naar alle drank en etenswaren tijdens de verschillende maaltijden : het ontbijt, het 10-uurtje, het middagmaal, het 4-uurtje.

Duur : een halve dag

Nodig : een leslokaal met tafels en stoelen.

Lichaamsbeleving en seksuele opvoeding

LichaamsbelevingDoel : Het belang van aanraken en knuffelen en het ontdekken van het eigen lichaam bij jonge kinderen. Aan de hand van voorbeelden leren hoe kinderen zelf de grenzen kunnen aangeven.

Inhoud : We bekijken de lichaamsontwikkeling en beleving bij de jonge kinderen en praten over grenzen stellen. Aan de hand van tactiele spelletjes worden technieken aangeleerd die kinderen kunnen gebruiken om “neen” te leren zeggen  bij overschrijdend gedrag.

Duur : een halve dag

Nodig : een leslokaal met tafels en stoelen

Goede manieren op kindermaat

GoedemanierenDoel : Aanreiken van ideeën om omgangsvormen aan te leren bij kinderen die het niet zo gewoon zijn.

Inhoud : Wat zijn “goede manieren” ? Hoe kunnen we een aantal goede omgangsvormen aanleren zonder steeds in het negatieve verzeild te raken ? Hoe voorkomen dat we alles steeds moeten herhalen “zit recht”, “eet je mond leeg”, “geef een hand”, “zeg dankjewel”, … ? Leuke én speelse manieren worden ingeoefend. Dit is een doe-sessie !

Duur : een halve dag

Nodig : leslokaal met tafels en stoelen

 

Complimentjes : daar groeien ze van

ComplimentenDoel : Een positievere groepssfeer leren creëren door kinderen positief te benaderen en door het geven van complimentjes.

Inhoud : Als kinderen veel complimentjes krijgen en als er veel positieve opmerkingen worden gemaakt over hun gedrag, heeft dit een positieve uitwerking op het zelfbeeld van kinderen en op de totale groepssfeer. Via de vele voorbeelden, tips en situatieschetsen maken we van dit onderwerp een echt thema : het “goed gedaan”-thema. We gaan tijdens deze dag ook werkelijk deze tips toepassen om daarna ook zélf met een goed gevoel huiswaarts te keren.

Duur : een halve dag

Nodig : een lokaal met tafels en stoelen.

Spelen met baby en peuter

spelen baby en kleuterDoel : Kennismaken met spelletjes die bij de ontwikkeling van baby’s en peuters aansluiten. De ontwikkeling van baby’s en peuters leren bevorderen door in te spelen op hun interesses.

Inhoud : Baby’s en peuters verkennen volop de omgeving rondom zich aan de hand van hun zintuigen. Wij kunnen hen helpen op hun weg van verwondering door middel van spelimpulsen die gebaseerd zijn op prikkels en op de zintuigen. In deze sessie belichten we kleine, korte spelletjes.

Duur : een halve of een hele dag

Nodig : een ruim lokaal

Gratis : indien je organisatie hiervoor in aanmerking komt kan in 2016 deze opleiding gesubsidiëerd worden via VVSG – Diverscity / Vormingsfonds