Top Menu

Archive | begeleiding

Lichaamsbeleving en seksualiteit bij kinderen

Lichaamsbeweging-SeksualiteitDoel : Grensbewakend omgaan met lichaamsbeweging en seksualiteit bij kinderen

Inhoud : Uiteraard zorg je voor bewegingsstimulering in je omgang met kinderen. Bewegen is goed, en nodig. Via spelletjes of sport, zolang ze maar bewegen ! Maar wat doe je als je merkt dat de beweging leidt tot onverwachte neveneffecten ? Hoe ga je daar correct mee om ? Hoe kan je bijsturen zonder de kinderen te onderbreken in hun natuurlijke ontdekkingstochten van hun eigen lichaamsbeleving ? Hoe bewaak je de grenzen voor elk kind individueel ? Het is een evenwichtsoefening over wat goed is, en wat grensoverschrijdend wordt. We bespreken het thema vrijuit, en komen tot praktische inzichten over hoe ermee om te gaan – per leeftijdsgroep.

Duur : een halve dag

Nodig : een leslokaal met tafels en stoelen

“We hebben een moeilijk kind”

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-portrait-little-angry-girl-home-image30561635Een vaak gehoorde uitlating. Terecht of onterecht ? Hoe professioneel reageren ? Samen gaan we op zoektocht naar positieve benaderingen.

Doel:
Inzicht verwerven in verschillende soorten moeilijk gedrag.
Inzicht verwerven in mogelijke oorzaken van moeilijk gedrag.
Een zicht krijgen op je eigen manier van reageren op moeilijk gedrag.
Technieken aanleren om gepast te reageren op moeilijk gedrag van kinderen.

Inhoud:
Sommige kinderen hebben het moeilijk met regels en grenzen. Hoe breng je die het
beste aan en wat als die grenzen en regels overtreden worden? Wat is moeilijk gedrag
en wanneer spreken we van moeilijk gedrag? We gaan in op specifiek moeilijk gedrag:
koppigheid, agressie, pesten, liegen en drukke kinderen en kijken hoe we als team
met deze kinderen kunnen omgaan.

Duur:
Een avondsessie van 3u.

Nodig:
Leslokaal met stoelen.

Materiaal:
Voorzien door de lesgever.

Ergonomie in de opvang

ErgonomieDoel : Technieken aanleren om tijdens de uitvoering van je werk je lichaam zo weinig mogelijk te belasten, en zo frisser de dag door te komen !

Inhoud : De verschillende fysieke handelingen die door de dag heen moeten worden gedaan door een kinderverzorg(st)er worden bekeken en gezamenlik zoeken we naar manieren om deze handelingen lichaamsbesparend uit te voeren. De aandacht gaat ook uit naar inrichting en hulpmiddelen.

Duur : een halve dag

Nodig : ruim leslokaal met tafels en stoelen, ruimte om de oefeningen uit te voeren.

Onthaalouder – iets voor jou ?

Droomjob in de kinderopvangDoel : Uitzoeken in welke mate het “onthaalouder” zijn bij jou past, en hoe je vanuit je sterkte in de job kan groeien

Inhoud : In de opvang is het niet altijd rozengeur en maneschijn, net als elders. Hoe gaan we om met die wisselende periodes? Wat is er leuk aan de job? Hoe motiveer ik mezelf? Wat is de keerzijde van de medaille? Hoeveel energie wil ik in de job steken? Waarom doe ik het? Hoe zien anderen dat? Al delend en besprekend kunnen huidige onthaalouders hun hart luchten en nieuwe energie opdoen – en nieuwe onthaalouders sterken zich met de voorkennis van een nieuwe groep ervaringsdeskundigen… .

Duur : een halve dag

Nodig : Leslokaal met tafels en stoelen. Flip-over of schrijfbord.

Voeding tot 3 jaar

VoedingDoel : Algemene voeding van kinderen tot 3 jaar bekijken.

Inhoud : Per leeftijdsgroep bespreken we de algemene voeding. We maken een volledige weekplanning en geven tips in verband met variatie in de voeding. Aandacht gaat daarbij uit naar alle drank en etenswaren tijdens de verschillende maaltijden : het ontbijt, het 10-uurtje, het middagmaal, het 4-uurtje.

Duur : een halve dag

Nodig : een leslokaal met tafels en stoelen.

Lichaamsbeleving en seksuele opvoeding

LichaamsbelevingDoel : Het belang van aanraken en knuffelen en het ontdekken van het eigen lichaam bij jonge kinderen. Aan de hand van voorbeelden leren hoe kinderen zelf de grenzen kunnen aangeven.

Inhoud : We bekijken de lichaamsontwikkeling en beleving bij de jonge kinderen en praten over grenzen stellen. Aan de hand van tactiele spelletjes worden technieken aangeleerd die kinderen kunnen gebruiken om “neen” te leren zeggen  bij overschrijdend gedrag.

Duur : een halve dag

Nodig : een leslokaal met tafels en stoelen

Natuurbeleving in de opvang

Een avontuurlijke groene opvangDoel : Via de inrichting van de opvang kinderen op een veilige manier meer in contact brengen met de natuur.

Inhoud : Via heel veel voorbeelden verwerf je een inzicht in de mogelijkheden om met beperkte middelen de buiten speelplaats en het interieur groener en avontuurlijker te maken. Daarbij verliezen we veiligheid en regelgeving niet uit het oog. Een concreet plan voor de eigen opvang werken we samen uit.

Duur : een halve dag

Nodig : een leslokaal met tafels en stoelen

 

Werken met hoeken

HoekenDoel : De locatie leuker en aantrekkelijker maken voor kinderen

Inhoud : Aan de hand van theorie en voorbeelden krijgen we inzicht in het interieur en de buitenruimte van de opvangplaats. We bekijken jullie opvangplaats en maken een nieuw grondplan op voor de binnenruimte. Iedereen kan voorbeelden of plannen meebrengen die we dan ook samen bespreken.

Duur : een volledige dag

Nodig : lokaal met tafels en stoelen, flip-over of bord

Voorbereiding : een uitgemeten grondplan van je opvangplaats (met aanduiding van deuren, ramen, vast objecten, maten, …)

Baby’s in de opvang

babyDoel : De leefwereld van de baby’s in de opvang leren begrijpen en ze helpen ontwikkelen

Inhoud : Hoe ontwikkelen de baby’s zich in de babygroep ? We bekijken het dagelijks verloop en ontdekken zo welke invloed we hebben op hun ontwikkeling. We evalueren ons spelaanbod, lichaamsbeleving bij baby’s en het welbevinden in de leefgroep. De baby staat in deze vorming echt centraal !

Duur : een volledige dag

Nodig : tafels en stoelen, flip-over of bord

Opvoedingsstijlen – een beetje geven en nemen

OpvoedenDoel : Inzicht krijgen in de opvoedingsstijlen om zo tot een pedagogisch verantwoorde stijl te komen die jou het best ligt.

Inhoud : Aan de hand van verschillende opvoedingsstijlen bekijken we de mogelijkheden in onze opvoeding. Straffen en belonen : wanneer zitten we op het juiste spoor ? En hoe zit het nu eigenlijk met ‘goede manieren’ bij kinderen ? Hoe kunnen we hen, op een leuke manier, helpen in hun groeiproces ?

Duur : een halve dag

Nodig : lokaal met tafels en stoelen, flip-over of bord