Top Menu

Omgaan met ouders

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-dialogue-two-parents-young-children-black-silhouettes-man-woman-talking-together-vacant-text-bubbles-above-them-image35596226

Doel : comfortabeler worden in het omgaan met ouders in de gezins- of groepsopvang.

Inhoud : Ouders zijn klanten van de opvang. Zij brengen hun kinderen en dragen hun verantwoordelijkheid een tijdje aan de begeleiding over. Toch blijven zij de échte verantwoordelijken van hun kinderen. En dus hebben ze het recht om te weten wat er met hun kinderen gebeurt. Breng- en onthaalmomenten hebben hier hun waarde. Meestal verloopt dit vlotjes, maar soms hebben ouders speciale wensen, verhalen, vragen of klachten.

In deze vorming bespreken we alle facetten van het contact met ouders – waarbij communicatie een belangrijke rol speelt. Inclusief de mogelijkheden tot ouderparticipatie in de opvang.

Duur : een volledige dag

Nodig : een leslokaal met tafels en stoelen

Comments are closed.