Top Menu

Pedagogische begeleiding

Clorisse ondersteunt teams en pedagogische begeleiders via trajecten en programma’s.

Dat gaat zo:

 • Samen met je pedagogisch begeleider maSchoentjesakte je je doelstelling op voor je team,
  of je kan dit ook doen in een eerste workshop onder begeleiding van Clorisse.
 • Het uitwerken van de plannen, nodig om je doelstellingen te bereiken, is een taak van je pedagogisch begeleider.
 • Daarin komt wellicht ook een vormingsluik voor.
 • Je pedagogisch begeleider neemt daartoe contact op met Clorisse, waardoor zij/hij kan putten uit onze rijke ervaring aan vormingsoplossingen.
 • Zo gaat het werk ook sneller voor de pedagogisch begeleider (je kan niet alle ideeën en oplossingen zelf bedenken…),
  en kan zij/hij degelijke programma’s aanbieden.
 • Samen zien we of Clorisse de kennis in huis heeft om in zoveel mogelijk onderdelen ondersteuning te bieden.
 • Gezien ons ruim aanbod en ervaring, is dit meestal het geval. Zoniet gaan we desnoods zelf op zoek naar professionals die we binnen de context van het traject tijdelijk laten inspringen.
 • We maken samen met het team een planning op van de verschillende modules, en leggen data vast.
 • In overleg wordt elke module dan ingevuld, aansluitend bij jullie specifieke wensen en noden.
 • Tussen de modules door wordt er ook nog bijgestuurd, rekening houdend met de dingen die in de vorige sessie(s) naar boven zijn gekomen.
 • Clorisse zorgt er daarbij voor dat indien er verschillende trainers worden ingezet (elk in hun specialiteit), er een overdracht van kennis is inzake het traject, de deelnemers en de eerdere ervaringen tijdens het programma.
 • Omdat we je team begeleiden in alle onderdelen van je traject of programma, ontstaat zo onderweg een vertrouwensrelatie die ook onderliggende meer persoonlijke thema’s bespreekbaar maakt.
 • Op die manier werk je niet alleen naar je doelstellingen, maar verdiep je ook je onderlinge werkrelaties.
 • De administratieve eenvoud (één offerte, één factuur), is daarnaast een extra troef.

We pasten deze manier van werken reeds toe bij verschillende teams in 2015.
Alle teams gaven ons daarbij uitstekende tevredenheidsscores.

Pedagogisch begeleider ?
Teamverantwoordelijke met een traject-nood ?

Neem contact met ons op !

Comments are closed.